top of page

Section Title

This is a Paragraph. Click on "Edit Text" or double click on the text box to start editing the content and make sure to add any relevant details or information that you want to share with your visitors.

List Title

This is a Paragraph. Click on "Edit Text" or double click on the text box to start editing the content and make sure to add any relevant details or information that you want to share with your visitors.

List Title

This is a Paragraph. Click on "Edit Text" or double click on the text box to start editing the content and make sure to add any relevant details or information that you want to share with your visitors.

List Title

This is a Paragraph. Click on "Edit Text" or double click on the text box to start editing the content and make sure to add any relevant details or information that you want to share with your visitors.

List Title

This is a Paragraph. Click on "Edit Text" or double click on the text box to start editing the content and make sure to add any relevant details or information that you want to share with your visitors.

Inscrierea pentru cursul scolii de soferi se face la secretariatul scolii zilnic de luni pana vineri intre orele 10 - 16:30.

Pentru solicitare de inscrieri la alte ore, puteti suna la telefoanele firmei, pentru programare.

La inscrierea online, dumneavoastra stabiliti data si ora intalnirii.

Se pot inscrie pentru a frecventa cursurile scolii de soferi NIKO persoanele care au cel putin varsta de 17 ani si 9 luni. Urmand sa sustina examenul de obtinere a permisului de conducere dupa implinirea varstei de 18 ani.

Pentru inscriere este necesar:

* Actul de identitate

* Plata unui avans minim de 400 lei (sau 350 lei pentru cei care beneficiaza de reducere de pret) urmand ca
restul sumei sa fie achitata pe parcurs, pana la finalizarea cursului, in conditii contractuale prestabilite.

* un dosar plic, ce va contine urmatoarele

Documente necesare pentru inscrierea la curs:

  1. Copie dupa actul de identitate

  2. Fisa medicala cu mentiunea "Apt" pt. conducerea autovehiculelor din cat. B (are valabilitate de un an)

  3. Avizul psihologic (valabilitate un an)

  4. Cazier judiciar (are valabilitate 6 luni)

  5. In cazul cetatenilor straini, declaratie notariala din care sa rezulte ca nu poseda un alt permis de conducere national eliberat de o autoritate straina sau ca dreptul de a conduce nu a fost suspendat, retras ori anulat

Pâna la finalizarea cursului, dosarul va fi completat cu urmatoarele

Documente
necesare pentru sustinerea examenului de obtinere a permisului de conducere cat.B:

  1. Chitanta de 68 lei platita la CEC pentru permisul de conducere auto

  2. Cerere dactilografiata pt. participarea la examen (se completeaza la NIKO)

  3. Fisa de scolarizare dactilografiata (se elibereaza de NIKO)

Persoana care a fost condamnata prin hotrare judecatoreasca ramasa definitiva pentru o infractiune la regimul circulatiei pe drumurile publice sau de omor, lovire sau vatamare cauzatoare de moarte, vatamare corporala grava, tilharie, ultraj sau furtul unui autovehicul poate fi admisa la examenul pentru obtinerea permisului de conducere in urmatoarele conditii:

  • daca au trecut 6 luni de la data executarii pedepsei in regim de privare a libertatii sau a trecut un an de la data ramanerii definitive a hotararii judecatoresti prin care s-a dispus suspendarea conditionata a executarii pedepsei ori suspendarea executarii pedepsei sub supraveghere.

  • a intervenit amnistia sau reabilitarea.

La inscriere se incheie un contract in care sunt stabilite: pretul, durata (minim 5 saptamani), conditiile de scolarizare, precum si reducerile de pret de care beneficiaza cursantul pe parcursul cursului.

Persoanele inscrise pot incepe pregatirea teoretica imediat dupa inscriere, iar pregatirea practica dupa absolvirea cursului teoretic.

bottom of page